1 2 >
Seite 1 von 2
 

1990, 5St.-GA-Umschlag. Mi.-Nr.: GA

€ 4,00 *

1995, 26.Jun., Bf.m. EF. 5000 TARNOVO (Handstpl.) nach ...

€ 2,00 *

1989, 27.Feb., Satz von Maxikarten m. EF. 1000 SOFIYA - ...

€ 2,00 *

1980, 22.Jan., FDC m. EF. 1000 SOFIYA - UNIMA 1929 1979 ...

€ 2,00 *

1987, 29.Aug., 5St.-So.-GA-Kte. RIM - SVETOVNA FILATELNA...

€ 4,00 *

1983, 10.Nov., R-Bf.m. MeF. 4000 PLOVDIV (Handstpl.) nac...

€ 4,00 *

1938, 14.Dez., Bf.m. EF. GARA SOFIYA SOFIA GARE (Masch.-...

€ 3,00 *

1949, 8.Mrz., Lp.-Bf.m. MiF. SOFIYA.. (Handstpl.) nach Ö...

€ 5,00 *

1989, 1.Dez., Satz mit fünf FDC je m. EF. SOFIYA - SVETO...

€ 5,00 *

1993, 29.Jun., 5St.&95St.-GA-Umschlag. SOFIYA - DEKORATI...

€ 5,00 *

1990, 8.Jun., R-5St.-GA-Umschlag m. Zus.-Frankatur. SOFI...

€ 5,00 *

1991, 9.Aug., 5St.&25St.-GA-Umschlag. 2090 KOPRIVSHCHITS...

€ 5,00 *

   
1 2 >
Seite 1 von 2